جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چگونگی تعیین خانه های خالی

۱ هفته پیش
۷۱۸
محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی: پس از تشخیص خانه خالی پیامکی برای مالک ارسال میشود اگر مالک خالی بودن را تایید کند شامل مالیات میشود و اگر تایید نکند باید مستندات را ارائه دهد