جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تذکرات قاطع استاندار کرمان به برگزار کنندگان مراسم مذهبی در ایام کرونا

۱ هفته پیش
۱,۵۲۶
اگر یک نفر در یک مراسم مذهبی کرونا گرفت چه میشود؟