جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش زبان انگلیسی کودکان با شعر-درس شانزدهم

۴ ماه پیش
۴۱
سلام عماد خلیلی هستم مدرس زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کودکان با شعر-درس شانزدهم در این مجموعه سعی شده به تدریس زبان انگلیسی با استفاده از شعر پرداخته شود. این آموزش برای کودکان مناسب است فایلهای آموزشی از کتاب Let's Go ویرایش سوم برداشته شده است.