جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

برای تمیز کردن فرش از سرکه استفاده میکنید ؟

۸ ماه پیش
۲۰۴
برخی افراد برای پاک کردن تمامی لکه های فرش از سرکه استفاده میکنند، این در حالی است که تمامی لکه ها را نمیتوان با سرکه پاک کرد.