جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نبات داغ

۸ ماه پیش
۳۸۷
لکه نبات به دلیل قندی که دارد سبب میشود که الیاف فرش دچار چسبندگی شود. اگر این مواد قندی به الیاف فرش نفوذ کند فرش دچار پوسیدگی و در نتیجه ممکن است فرش پاره شود.