جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فیلسوفان ایرانی حکیم ارد بزرگ خراسانی -59

۲ هفته پیش
۱۴
برای شناخت مکتب فلسفی اردیسم باید کتاب سرخ فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی را مطالعه کنیم. در این ویدئو بخشی از این کتاب را خواهیم خواهند.