جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فیلسوفان ایرانی حکیم ارد بزرگ خراسانی -57

۳ هفته پیش
۲۲
برای شناخت مکتب فلسفی اردیسم باید کتاب سرخ فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی را مطالعه کنیم. در این ویدئو بخشی از این کتاب را خواهیم خواهند.