جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

خط شیره خرما

۳ هفته پیش
۵۷
در این مرحله جهت تولید شیره خرما، خمیر خرما وارد مخازن پروسس و استخراج تمام استیل خواهد شد،جهت فرآیند شیره گیری از خرما ماشین سازی محبوب اقدام به طراحی و ساخت دو سیستم نموده است سیستم اول اکستراکشن تک مرحله ای است و دارای یک تانک استخراج و فرآیند می باشد و سیستم اکستراکسیون دو مرحله ای دارای دو عدد تانک فرآیند و استخراج تمام استیل می باشد. در سیستم تک مرحله ای استخراج و تغلیظ شیره خرما، خمیر خرما وارد تانک پروسس استیل شده و با افزودن آب و اعمال فرآیند حرارتی در تانک استیل، شیره خروجی به سیستم فیلتراسیون رفته و آماده ورود به تانک های تغلیظ نهایی و پس از آن دستگاه پرکن و ماشین آلات بسته بندی می باشد اما سیستم تغلیظ دو مرحله ای دارای راندمان و کیفیت بالاتری است. اساس عملکرد به این شرح می باشد که خمیر خرما و شربت فیلتر شده حاصل از پروسس تانک دوم به پروسس تانک اول وارد شده و شیره خرما از تانک اول به سیستم فیلتراسیون و تانک تغلیظ نهایی می رود و کیک پرس شده حاصل از تانک اول به تانک دوم رفته و با آب مخلوط گردیده است و در اثر تغلیظ این شربت خروجی از تانک دوم ( به جای آب در سیستم تغلیظ تک مرحله) به پروسس اول به خمیر خرما اضافه می گردد و عملیات تغلیظ در دو مرحله راندمان و کیفیت را به این دلیل افزایش می دهد. سیستم های فیلتراسیون دارای تعدادی فیلتر جهت جدا کردن مواد کلوییدی از شیره و همچنین جدا نمودن کیک خمیری باقی مانده از شیره و دو مرحله فیلتر کربن اکتیو می باشند که در پنج مرحله یا بیشتر، بسته به راندمان و کیفیت شیره تولیدی، سیستم فیلتراسیون شیره خرما را تشکیل می دهند. استفاده از فیلتر های یونی و سایر فیلتر ها بسته به تولیدات خط شیره خرما دارد و مبتنی بر تولیدی بجز تولید شیره عسلی خرما می باشد مانند تولید شربت شیرین خرما. بعد از فیلتراسیون شربت حاصله به تانک های پروسس تغلیظ نهایی می رود که بسته به راندمان حجم و تعداد مخازن استیل، محاسبه می شود و خروجی تانک های تغلیظ به مخزن دستگاه پرکن می رود، در اینجا بسته به نوع دستگاه بسته بندی چندین حالت قابل اجرا می باشد. پیام رسان: 09133058163 ( واتس آپ، بله، ایتا و ....) سایت: www.mahboobpacking.ir