جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ساخت خانه های سه تیکه در ماینکرافت

۱۰ ماه پیش
۶۶۱
오늘은 마인크래프트에서 특이하게 생긴 모던하우스를 만들겁니다!! 바로 계단처럼 생긴 계단식 모던하우스!! 어때요, 특이하죠? 👇🏻 마크 버전 / Minecraft Versions 👇🏻 자바에디션 (JE) 1.16.1 👇🏻 쉐이더 팩 / Shaderpacks 👇🏻 BSL Shader...