جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مشی سیاسی زم از زبان خودش

۴ هفته پیش
۴,۳۴۶
روح الله زم سرشبکه آمد نیوز که روزی فکرش را نمی کرد پای گفتگو با 20:30 بنیشیند امروز با این بخش خبری مصاحبه کرد و بدون تعارف زوایای دیگری از فعالیت‌های خود را افشا کرد.