جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هنر مبارزات خیابانی و دفاع شخصی پیشرفته

۳ ماه پیش
۹۸
تصاویری از سمینار و تمرین RCS - سال ۲۰۱۱ - توسط استاد محمـد فتحعـلی، رئیـس و بنیـانگذار - www.ircso.ir - International Real Combat Systems - Master Mohammad Fathali - دفاع شخصی - مبارزه خیابانی - دفاع شخصی پیشرفته - تاکتیک مبارزه - سلاح های سرد - استاد محمد فتحعلی - آموزش کاربردی ترین و کوبنده ترین روش مبارزات خیابانی - کاربردی - کوبنده - شیوه - روش - اسکریما - کالی - دفاع شخصی برای بانوان - دفاع شخصی تخصصی برای خانمها