جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اظهارات متناقض طبری در مرحله تحقیقات

۱ هفته پیش
۶۳۱
طبری در مرحله مقدماتی تحقیقات: اصلا مبایعه نامه ای وجود ندارد! طبری بعد از مشخص شدن واقعیت: اشتباه کردم.