جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مطلع پرونده طبری:

۱ هفته پیش
۵۵۴
صدوقی مطلع پرونده طبری در دادگاه اظهار کرد: طبری کارشناسی رسمی دادگستری در زمینه املاک نبوده و صرفا کارشناس سنجش ارزش لوازم خانگی و اداری بود، اما از سال ۸۳، هزار مورد کارشناسی انجام داد.