جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جلوه عشق

۳ ماه پیش
۲۴۲
نیاز عاشق آئینه ای برای تجلی ناز معشوق است که در باوری زیبا به حقیقت زندگی پیوند می خورد و قلب پاک انسان را تجلیگاه این حس زیبا می نماید. https://malihehedayati.com