جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فرید باقری - جوغان نامه مرجع

۱ سال پیش
۱۵۶
جوغان شناسی یکی از مواردی است که در باستان شناسی و گنج یابی بصورت گسترده ای با آن روبرو هستیم و فرید باقری نیز برای حل معمای این نشانه ، سالها وقت و تمرکز خود را به مقوله کاسه سنگها و یا کاپ (در انگلیسی) معطوف نموده است و تا جایی که نام جوغان را نیز با بررسی های بعمل آمده توسط ایشان برای اولین بار در فضای مجازی منتشر گردید و حال با رمزگشایی این نشانه ها در خدمت شما می باشد.