جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دو ضربی دشتی بختیاری - نی: علی نجفی ملکی - سه تار: سجاد پورقناد

۹ ماه پیش
۴۴۹
دو ضربی دشتی بختیاری - نی: علی نجفی ملکی - سه تار: سجاد پورقناد - فرهنگسرای ارسباران 1392 بزرگداشت استاد حسن ناهید Sadjad Pourghanad & Ali Najafi Maleki
امکان ثبت نظر برای این محتوا وجود ندارد