جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

باید طبیب نیز برایم دعا کند

۱ سال پیش
۴۳۶
درد مرا کسی نتواند دوا کند باید طبیب نیز برایم دعا کند با یک نگاه خود ، دل ما را ربود و بُرد بنگر که یک نگه چه مصیبت به پا کند مهدی اصغری عظمی ( معین تبریزی )