جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گزارش یک پروژه نا تمام.

۲ سال پیش
۲۱۵
مستندی عجیب و شنیده نشده از تاریخ انقلاب اسلامی و کودتاهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران، تاریخ شفاهی ایران گزارش یک پروژه نا تمام.