جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مقایسه شخصیت امام خمینی (ره) با محمدرضا شاه پهلوی از زبان رجال عصر پهلوی

۱ سال پیش
۵۳
۳
مقایسه شخصیت امام خمینی (ره) با محمدرضا شاه پهلوی از زبان رجال عصر پهلوی منبع: پروژه تاریخ شفاهی ایران | پهلوی دوم
درآمد رویایی
۴۹ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
نام گذاری برند
۲۵ بازدید . ۱۵ ساعت پیش
رشد بیشتر از تفکر خود
۲۴ بازدید . ۱۵ ساعت پیش
داستان های کوتاه مدیریتی
۲۴ بازدید . ۱۶ ساعت پیش
انیمیشن پوکویو (POCOYO) قسمت 44
۱۵۲ بازدید . ۲۲ ساعت پیش
انیمیشن پوکویو (POCOYO) قسمت 43
۱۸۵ بازدید . ۲۳ ساعت پیش