جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معین مبارزه با مواد مخدر: کشت و تولید مواد مخدر کاهش یافته است

۱ سال پیش
۴۸
کشت و تولید مواد مخدر به خصوص تریاک در مقایسه با سال گذشته، در هشت ماه اخیر تا نوزده درصد کاهش یافته است. بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر همزمان می گوید که در این مدت بیش از صد تُن انواع مختلف مواد مخدر کشف و ضبط و بیشتر از یک هزار و هشت صد تن از قاچاقچیان و دست فروشان مواد مخدر در سراسر کشور دستگیر شده اند. از سویی هم مسوولان این نهاد نبود ظرفیت های هوایی و تسلط طالبان بر برخی ساحات را از چالش های مهم فرا راه مبارزه با مواد مخدر می خواند.