جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews - بخش 2

۲ سال پیش
۵۰۴
برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: <a rel="nofollow" href="http://www.faradars.org/fvev9403" >http://www.faradars.org/fvev9403</a> به عنوان یک اقتصاددان، یک پژو هشگر علوم اجتماعی و یا حتی یک مدیر شرکت تجاری مطالعه نظام مند مولفه های موثر در فرایند تصمیم گیری و شناخت پدیده های قابل ارزیابی بر اساس شواهد موجود، اولویتی روشن است. چگونگی مطالعه این عوامل به منظور یافتن یک الگوی ملموس، هنر دانشی به نام اقتصاد سنجی است. در حقیقت این علم با ترکیب هدفمند مفاهیم آماری و الکو های ریاضی و رفتار های اقتصادی سعی در مدلسازی با استفاده بهینه از داده ها را که بدون کنترل بدست آمده است دارد. این مجموعه به معرفی و مرور روش ها و مبانی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews که سادگی و انعطاف پذیری آن باعث شده که به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزار های مورد استفاده محققان در سطح دنیا قلمداد شود، می پردازد. سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: اشنایی با ساختار و محیط نرم افزار معرفی محیط نرم افزار مدیریت و ایجاد فایل کاری ایجاد و کارکرد ابجکت ها بررسی انواع داده ها و اموزش روشهای متفاوت ورود داده مبانی اماری (کار با متغغیر ها وجدول امار توصیفی و محاسبه فاصله اطمینان و ازمونهای فرضیه و نحوه استاندارد سازی متغییر ها) بررسی نموداری و انوع نمودار ها تحلیل رگرسیون مرورمبانی رگرسیون-انواع رگرسیون و مفروضات کلاسیک تخمین رگرسیون ساده و مرکب وانواع فرم های تابعی و تفسیر نتایج تخمین غیر خطی و روش حداکثر راست نمایی آزمون معنادار بودن رگرسیون آنالیز همبستگی متغییر های مجازی بررسی روش المون بررسی نقض فروض کلاسیک و ازمون های مرتبط میانگین باقیماند ده ها صفر است؟ همسانی واریانس (Homoskedasticity) مرور مبانی و روشهای تشخیص ( ازمون وایت -ازمون Breusch-–Pagan) و نحوه رفع روش حداقل مربعات وزنی WLS تکنیک براورد کواریانس HAC حداقل مربعات دو مرحله ای TSLS براور حداقل مربهات غیر خطی ازمون تشخیص رمزی (Ramsy) خود همبستگی ( مبانی – روش شناسایی و نحوه رفع ) آزمون نرمال بودن موضوعات خاص در تحلیل های رگرسیون هم خطی ازمون ثبات ضرایب ازمون متغییر های حذف شده ازمون والد( محدودیت ها ) خود همبستگی و مدل های پویا ازمون علیت گرانجر براورد حدقل مربعات مرحله دار (Stepwise Least Square) اشنایی الگوریتم های بهینه سازی در تخمین متغییر های وابسته محدود و کیفی مرور مبانی معادلات احتمال خطی معادلات Logit و تفسیر نتایج معادلات Probit وتفسیر نتایج معادلات Logit چندگانه مدل های انتخاب منظم (Ordered Choice Models) مدل پواسن تخمین Tobit برنامه نویسی با Eviews مبانی برنامه نویسی ایجاد ذخیره اجرا متغییر های کنترل متغیر های رشته ای متغیر های جایگزین آشنایی با حلقه مروری بر دستورات پر کاربرد پیش بینی مبانی و بررسی انواع پیش بینی پیش بینی بر اساس براورد به روش OLS پیش بینی بر اساس برآورد GLS (روش کوکران اورکات) پیش بینی فاصله اطمینان مدرس: پژمان بهرامیان کلمات کلیدی: با بسته بندی مستقل, برای نمایش در آخرین فرادرس ها, ریاضی کاربردی, علوم اقتصادی و مالی, فرادرس های کامل،دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی