جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

yahya jahangiri suhrawardi prt 1 بخش اول یحیی جهانگیری سهروردی

۲ سال پیش
۶۶
برنامه طلوع شبکه چهار. دکتر یحیی جهانگیری سهروردی. با موضوع شیخ اشراق سهروردی با اجرای خانم ندا سپانلو و تهیه کنندگی کیوان بخشی بخش اول