جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

برنامه پرسش و پاسخ اجازه تحصیل در کانادا - قسمت ۱۴

۲ سال پیش
۱۰۸
۱. چگونه می توانید ویزای دانشجویی بگیرید؟ ۲. چه زمانی باید برای اجازه تحصیل در خواست بدهید؟ ۳. آیا می توانید به داخل و خارج از کانادا با اجازه تحصیل سفر کنید؟ ۴. چگونه می توان برای بورسیه تحصیلی یا کمک تحصیلی در خواست داد؟ ۵. آیا می توان درکانادا همزمان تحصیل و کار کرد؟ ۶. اگر برای تحصیل به کانادا بیایید، آیا همسرتان هم می تواند با شما به کانادا بیاید؟ ۷. اگر برای تحصیل به کانادا بیایید، آیا همسرتان می تواند در کانادا کار کند؟ ۸. آیا بعد از اتمام تحصیلات خود در کانادا می توانید در کانادا بمانید؟ ۹. آیا می توان از طریق تحصیل به کانادا مهاجرت کرد؟ ۱۰. اگردر مقطع فوق لیسانس یا دکتری در کانادا تحصیل کنید، آیا برنامه خاصی برای مهاجرت از این طریق و جود دارد؟ ۱۱. آیا از طریق داشتن ویزای تحصیلی می توان به کانادا آمد و به دنبال دانشگاه گشت و بعد تغییر ویزا داد؟