جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اجازه تحصیل در کانادا. قسمت ۳۲

۲ سال پیش
۹۷
برای تحصیل در کانادا داشتن اجازه تحصیل ضروری است. همچنین با توجه به ملیتتان ممکن است نیاز به ویزای سفرالکترونیکی یا ویزای دیدار برای مسافرت به داخل و خارج از کانادا داشته باشید. اگر نیاز به ویزای سفرالکترونیکی داشته باشید، نیاز به پرداخت هزینه اضافی و پر کردن فرم دیگری نیست و همراه با اجازه تحصیلتان صادر می شود. از بعد از ۱ ژانویه ۲۰۱۴ برای درخواست اجازه تحصیل نیاز به نامه پذیرش از موسسه آموزشی معتبر می باشد. لیست موسسه های آموزشی معتبر موجود است.