جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کسب تجربه کانادایی - قسمت ۵

۲ سال پیش
۱۲۲
برنامه تجربه کانادایی، برای دانشجویان فارغ التحصیل یک راه سریع برای گرفتن کارت اقامت کاناداست. بعد از گذراندن واحدهای تحصیلی ودرس خواندن در یکی از موسسه های تحصیلی در کانادا، بسیاری از دانشجویان بین المللی با داشتن اجازه کار بعد از تحصیل در کانادا باقی میمانند. اگر در این مدت، حداقل یک سال در زمینه تخصصی یا فنی کار کند، واجد شرایط ارایه درخواست اقامت زیر مجموعه تجربه کانادایی می شود.