جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

PEQمهاجرت به کانادا از طریق روش تحصیلی

۲ سال پیش
۲۳۱
مهاجرت تحصیلی به کانادا از طریق روش PEQ چیست ؟ اگر قصد اخذ اقامت کانادا را در مدت زمان کوتاه دارید، و برای برنامه اسکیل ورکر کبک و اسکیل ورکر فدرال ویا سایر برنامه های مهاجرتی کانادا واجد شرایط نمیباشد، میتوانید از طریق برنامه PEQ یا همان مهاجرت تحصیلی به کانادا اقدام کنید تا اقامت کانادا را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنید. برنامه تجربه کبکی یکی از روش های مهاجرتی در استان کبک می باشد که بر دو شاخه زیر تمرکز دارد: تحصیل در استان کبک تجربه کاری در استان کبک ابتدا به توضیح درباره برنامه "تجربه کبکی" مبنی بر تحصیل در استان کبک می پردازیم. • فارغ التحصیلان آینده متقاضیان برنامه مهاجرتی "تجربه کبکی" از طریق تحصیل، می بایست قبل از ارسال پرونده خود به اداره مهاجرت کبک جهت دریافت "گواهینامه انتخاب استان کبک" (CSQ)، کلیه شرایط خواسته شده تحت این برنامه را بر آورده کرده باشند: قصد اقامت در استان کبک و به استخدام در آمدن با هدف اصلی تحصیل در استان کبک به حالت موقت در این استان زندگی کرده باشند و در طول اقامت موقت خود، قوانین مربوطه در خصوص مقیمان موقتی این استان را رعایت کرده باشند. به طول حداقل نصف دوران تحصیل خود در استان کبک زندگی کرده باشند. مدرک تحصیلی خود را از یکی از موسسات آموزشی مورد تایید استان کبک کسب کرده است یا تا حداکثر 6 ماه پس از ارسال پرونده خود جهت دریافت "گواهینامه انتخاب استان کبک" (CSQ) به اداره مهاجرت این استان مدرک لازم را به دست آورد. توانایی صحبت به زبان فرانسه در حد متوسط رو به پیشرفته. شخص متقاضی باید توانایی مالی دال بر تامین نیاز های خود و در صورت شمول نیازهای همسر و فرزندان زیر سن قانونی (و یا فرزندانی که بالاتر از سن قانونی هستند ولی ناتوانایی ذهنی یا جسمی آنها را به متقاضی اصلی پرونده وابسته میسازد) که در پرونده دریافت "گواهینامه انتخاب استان کبک" (CSQ) نام آنها ذکر شده است را برای مدت حداقل سه ماه نشان دهد. سن متقاضی باید حداقل 18 سال باشد و پاسپورت داشته باشد. چنانچه متقاضی پرونده خود را مستقیما از استان کبک ارسال می کند می بایست در زمان ارسال پرونده به حالت قانونی در این استان اقامت داشته باشد. چنانچه متقاضی موفق به دریافت اجازه کار پس از تحصیل شده باشد، میتواند در صورتی که به نفع وی باشد از موقعیت ارسال پرونده خود تحت برنامه "تجربه کبکی" برای متقاضیانی که تجربه کار در استان کبک را دارند نیز بهره مند شود. متقاضی تحت برنامه "تجربه کبکی" در زیر گروه تحصیل در استان کبک واجد شرایط نیست اگر: متقاضی برای تحصیل خود بورس شده باشد که جزو شرایط بورسیه وی بازگشت به وطن پس از اتمام تحصیلات خود باشد. در حالتی که متقاضی این شرط را برآورده کرده باشد میتواند برای این برنامه مجاز شود. برنامه تحصیلی جدیدی در استان کبک شروع کرده باشد. بیشتر از 36 ماه از زمان اتمام تحصیل در کبک و ارسال پرونده جهت دریافت "گواهینامه انتخاب استان کبک" (CSQ) گذشته باشد. پرونده هایی که تحت برنامه "تجربه کبکی" زمانی که متقاضی در استان کبک سکونت موقت دارد ارسال می شوند زودتر از پرونده متقاضیانی که استان کبک را ترک کرده اند پردازش می شوند. همچنین این پرونده ها شامل محدودیت ظرفیت در پذیرش نمی شوند. • مدارک تحصیلی مورد قبول تحت برنامه "تجربه کبکی" در زیر گروه تحصیل در استان کبک لیسانس (کارشناسی) فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد) دکتری آموزش های تکنیکی در کالج ها آموزش های کاری حرفه ای در کالج ها (طول دوره آموزش باید حداقل 1800 ساعت باشد) آموزش های کاری حرفه ای در کالج ها که شامل گواهی نامه تخصص در حرفه خاص هستند (ASP). این گواهی نامه باید برای حداقل 1800 ساعت ادامه تحصیل باشد و به حرفه ای خاص منتهی شود. مدرک تحصیلی در هر یک از مقاطع یاد شده باید به صورت تمام وقت و در موسسه آموزشی که در استان کبک حضور دارد کسب شده باشد. متقاضی تحت برنامه "تجربه کبکی" در زیر گروه تحصیل در استان کبک واجد شرایط نیست اگر: مدرک تحصیلی اخذ شده در مقطع یا شرایطی غیر از آنچه در بالا آمده می باشد (به طور مثال دوره های کالج کمتر از 1800 ساعت، دوره های (Post-doctrate متقاضی دو مدرک از دو دوره کالج ارسال کند که طول هر کدام کمتر از حداقل 1800 ساعت باشد. دوره آموزشی که در کالج سپری شده است کمتر از 1800 ساعت بوده است. مدت زمانی که متقاضی در استان کبک زندگی کرده است کمتر از حداقل نصف کل دوره تحصیل وی بوده است. • دانش زبان فرانسه متقاضی باید دانشی معادل با حداقل متوسط رو به پیشرفته در مهارت گفتاری زبان فرانسه داشته باشد. میزان این توانایی زبانی باید از طریق یک گواهی نامه رسمی، بنا به شرایط متقاضی، به اثبات برسد. چنانچه متقاضی فارغ التحصیل یا به زودی (حداکثر در 6 ماه آینده) از یک موسسه آموزشی معتبر در استان کبک در یک برنامه آموزشی با شرایط یاد شده فارغ التحصیل میشود، لازم است مدارک زیر را ارسال کند: