جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ساختمان پارلمان گرجستان

۳ سال پیش
۱,۸۳۴
ساختمان پارلمان گرجستان با معماری عجیب در شهر کوتائیسی دومین شهر بزرگ گرجستان پس از تفلیس - گزارش از آناجورجیا <a rel="nofollow" href="https://anageorgia.com/" >https://anageorgia.com/</a>