جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

میدان17شهریور مشهدwww.abonoor.ir

۴ سال پیش
۴۰۳
آبنمای هارمونیک میدان 17 شهریور مشهد شرکت توسعه آدرخش صنعت آبتین با شرکت در مناقصه داخلی با همکاری شرکت آبتین بنا پردیس توانست پروژه میدان 17 شهریور مشهد را برنده شده و سهمی در زیبا سازی این شهر مقدس ایفا کند.