جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شباهت‌های علم و دموکراسی (۲۰۰۸)

۲ سال پیش
۱۳۲
سخنرانی تد با زیرنویس فارسی - شباهت‌های علم و دموکراسی (۲۰۰۸)