جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش؟ (۲۰۱۴)

۲ سال پیش
۱۱۶
سخنرانی تد با زیرنویس فارسی - زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش؟ (۲۰۱۴)