جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آیا دموکراسی بدون اعتماد وجود دارد؟ (۲۰۱۲)

۲ سال پیش
۹۹
سخنرانی تد با زیرنویس فارسی - آیا دموکراسی بدون اعتماد وجود دارد؟ (۲۰۱۲)