جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید. (۲۰۱۷)

۲ سال پیش
۱۳۴
سخنرانی تد با زیرنویس فارسی - قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید. (۲۰۱۷)