جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نانو تکنولوژی جدید برای شناخت زودهنگام سرطان (۲۰۱۷)

۲ سال پیش
۱۲۰
سخنرانی تد با زیرنویس فارسی - نانو تکنولوژی جدید برای شناخت زودهنگام سرطان (۲۰۱۷)