جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تد فارسی - سرمایه‌داری دموکراسی را قورت می‌دهد

۲ سال پیش
۶۶
سرمایه‌داری دموکراسی را قورت می‌دهد، مگر اینکه چیزی بگوییم (۲۰۱۶) سخنرانی های ted با زیر نویس فارسی کانال تلگرام سخنرانی های تد <a href="http://https://t.me/TEDPersianSubtitle" rel="nofollow">https://t.me/TEDPersianSubtitle</a>