جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی تد دوبله فارسی-مگس چگونه پرواز می کند سخنران

۲ سال پیش
۵۹
سخنران: میشل دیکینسون سخنرانی تد دوبله فارسی
بارالکتریکی
۲۸ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
من عصبانی نیستم!
۲۷ بازدید . ۱۵ ساعت پیش