جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی تد دوبله فارسی-کور رنگی یا شجاعت رنگی (نژادپرستی)

۲ سال پیش
۵۲
سخنران: ملودی هابسون سخنرانی تد دوبله فارسی
بارالکتریکی
۲۸ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
من عصبانی نیستم!
۲۷ بازدید . ۱۵ ساعت پیش