جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی تد دوبله فارسی-هشت راز موفقیت سخنران

۲ سال پیش
۲۵۹
سخنران: ریچارد سنت جان سخنرانی تد دوبله فارسی
بارالکتریکی
۲۸ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
من عصبانی نیستم!
۲۷ بازدید . ۱۵ ساعت پیش