جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی تد دوبله فارسی-ارتباط میان مغزها امکان پذیر شده است

۲ سال پیش
۶۳
سخنرانی تد دوبله فارسی
بارالکتریکی
۲۸ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
من عصبانی نیستم!
۲۷ بازدید . ۱۵ ساعت پیش