جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی تد دوبله فارسی - آغاز انقلاب در بررسی داده های عظیم

۲ سال پیش
۴۵
سخنرانی تد دوبله فارسی
بارالکتریکی
۲۸ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
من عصبانی نیستم!
۲۷ بازدید . ۱۴ ساعت پیش