جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هزینه ای که روحانی به ملت ایران تحمیل کرد

۲ سال پیش
۷۷
هزینه ای که روحانی به ملت ایران تحمیل کرد تا راضی بشه در جواب آمریکا صرفا چندتا «حرف» بزنه، انهدام صنعت هسته ای و فضایی و تعطیلی چهارساله کشور بود.