جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

روحانی: فضای مجازی یک تیغ دولبه است؛ معلمان به دانش آموزان استفاده درست را بیاموزند

۳ سال پیش
۲۸۲
روحانی: فضای مجازی یک تیغ دولبه است؛ معلمان به دانش آموزان نحوه استفاده درست از این فضا را بیاموزند