جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فایده استرس

۳ سال پیش
۳۲۶
- استرس خیلی کم داشتن ، خوب نیست. عدم استرس مساوی است با مرگ و عدم تحرک. پس عدم استرس در انسان زنده ، ممکن نیست. - تنش و استرس اگر نباشد، انسان نمی تواند خیلی از امور را انجام بدهد ؛ زیرا که استرس، یک عامل انگیزشی است که انسان را وادار به انجام یک سری از امور می کند. - اضطراب ، استرس های جمع شده ی غیر قابل کنترل را گویند که به صورت استرس شدید می باشد ؛ و ریشه بسیاری از اختلالات روحی و روانی می باشد.