جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مرغ سحر محمدرضا شجریان

۳ سال پیش
۴,۱۹۶
الان زیر این حجم آوار بیچارگی تمام سوالها هم یقه ام را گرفته اند. حقیقتی وجود دارد. من دلتنگ گلنسا هستم. وقتهایی که بود هم دلتنگ بود. خیال میکنم ذات من از آنهایست که عشق برایشان رنگ غم دارد. بقیه در <a rel="nofollow" href="http://free-charges.com/3379" >http://free-charges.com/3379</a>