جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اقتدار ما در تشخیص است

۲ سال پیش
۹۵
تشخیص بیماری با سرعت و دقت بالا به نجات جان انسانها می انجامد. امروزه با تکنولوژی های برتر آزمایشگاهی و پزشکی و با استفاده از دستگاه های مدرن تشخیصی آزمایشگاهی گام بسیار مهمی در این امر برداشته شده است. گروه شرکت های فردآور نماینده کمپانی معظم بیومریو فرانسه در ایران در این زمینه پیشرو می باشد.