جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش ریاضی ششم فصل دوم

۳ سال پیش
۷۰۹
در این ویدئو بخش اول فصل دوم ریاضی ششم که شامل جمع و تفریق کسر ها است اموزش داده خواهد شد. برای مشاهده ادامه آموزش فصل دوم ریاضی ششم یعنی ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط و محاسبات با کسر از لینک زیر استفاده نمایید: <a rel="nofollow" href="http://beyamooz.com/riyazi6" >http://beyamooz.com/riyazi6</a>