جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

محاسبه درصد بهینه آرماتور ستون بتنی

۱۰ ماه پیش
۵۸
بعد از طراحی ستون بتنی و محاسبه ابعاد آن باید درصد آرماتورهای ستون را هم برای به دست آوردن مقطع بهینه محاسبه کرد. برای دریافت این آموزش به لینک زیر مراجعه کنید. <a rel="nofollow" href="https://sbz.one/apr3" >https://sbz.one/apr3</a>