جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

موتورشویی با اسپری مایع کیل آلمان Kiehl Engine

۲ سال پیش
۲۱۸
0 فاقد مواد خورنده اسیدی/ بازی، عدم آسیب به آلیاژ رینگ در بلند مدت 0 از بین برنده تمام آلودگی های سرسخت 0 ایده آل برای زدودن گرد لنت ترمز 0 پاک کننده انواع آلودگی های سرسخت و انواع چربی ها و گریس 0 قابل استفاده برای خودرو، موتور، دوچرخه 0 بدون به جا ماندن اثر چربی (فاقد فرآورده های نفتی و هیدروکربنی)