جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چهارشنبه سازی به جای چهارشنبه سوزی

۲ سال پیش
۸۲
مؤسسه خیریه ایلیا اسفند 1396 کمپینی را به مناسبت چهارشنبه سوری برگزار کرد. موضوع این پویش، جلب توجه مخاطبان به این نکته است که طی 10 سال گذشته، حدود 1000 میلیارد تومان برای خرید ترقه در کشور صرف شده است. در حالی که می توان در کنار برگزاری جشن و شادی و حفظ آیین و رسوم کهن ملی، حداقل بخشی از این مبلغ هنگفت را برای انجام کارهای بهتر و مفیدتری هزینه کرد...