جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دولت سالانه از تلگرام 2300 میلیارد تومان درآمد دارد!

۲ سال پیش
۴۹
این رقم برای ISP-ها هم 5000 میلیارد تومان محاسبه شده است