جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مسابقه کشتی کج 4 راه مرگ ، براک لزنر رومن رینز ساموا جو و براون استرومن ، پی پرویو سامراسلم 2017

۴ سال پیش
۶۵,۵۳۰
براک لزنر در مقابل براون استرومن در مقابل رومن رینز در مقابل ساموئه جو به شدت عصبانی شد. این نبرد با چهار خوشه ای که هر یک از آنها را درهم آمیزد، آغاز می شود و محیط اطراف خود را مانند دو هیولای اندازه گودزیلا در قلب توکیو محو می کند. در نهایت، مراحل حلقه ها خم شد، جداول نابود شدند و The Incarnate Beast پس از اینکه بر روی یک برانکار برداشته شد، به عقب برگشت. و این آخرین عملکرد ستاره شناسی استرومن بود. او مرکز درگیری برای سنین بوده است. همانطور که مت جراردی نویسنده AV Club اشاره کرد، "براون استرومن به عنوان یک ستاره مطلق در اینجا نگاه کرد، همه را از بین برد و همه چیز را به خاطر لذت طغیان جمعیت بروکلین". این دقیقا همان چیزی بود که باید آن را داشته باشد، یک اسلوببرک نابالغ. بعضی از طرفداران از این واقعیت که لسنر حفظ شده و WWE به لحاظ تاج و تخت جو و یا استرومن نادیده گرفتند، متمرکز خواهد بود. با این حال، سخت است که در مورد آن کم شود، زمانی که پیروزی او بخشی از کاندیدای مسابقات سال بود. SummerSlam بدون این جنگ 4-Way Fatal بیشتر احساس سرسختی می کرد؛ با این حال، این رویداد بزرگتر، مهم تر و بیشتر به یاد ماندنی افتاد.